Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kolačkov

 14.12.2017


1 2 3