Školstvo

Základná škola s materskou školou Kolačkov

Adresa: Základná škola s materskou školou, Kolačkov č. 31, 065 11  Kolačkov

Telefón: 0903 547 135
Email: zskolackov@zskolackov.edu.sk

Oficiálna stránka školy: zskolackov.edupage.org

Zoznam učiteľov

Mgr. Gabriela Vilčeková Riaditeľka
Mgr. Zuzana Wisniosová Zástupkyňa
Triedna učiteľka: MŠ mladší
Mgr. Mária Barlíková Triedna učiteľka: 3.C ŠT
Triedna učiteľka: 7.CŠT
Vedie krúžok: Zábavná školička
Mgr. Jana Beskydová Triedna učiteľka: 6.BŠT
Triedna učiteľka: 8.ŠT
Vedie krúžok: Rozprávkovo
Bc. Mária Duláková Učiteľka
Mgr. Anna Dziaková Triedna učiteľka: 5.BŠT
Vedie krúžok: Moja dielnička
Mgr. Iveta Eleniuková Triedna učiteľka: 1CŠT
Vedie krúžok: Som jednotka
Mgr. Dana Hudáková Triedna učiteľka: 2.ŠT
Vedie krúžok: Šikovný prvák
PaedDr. Dana Jedináková Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Hudobno-pohybový
Mgr. Jana Konevalová Triedna učiteľka: 3BŠT
Vedie krúžok: Hudobno-spevácky
Mgr. Terézia Konevalová Vychovávateľka
Mgr. Terézia Konevalová Učiteľka
Mgr. Daniela Mačugová Triedna učiteľka: 4.BŠT
Vedie krúžok: Ručičky-tvorníčky
Irena Malisová Učiteľka
Mgr. Mária Ondrejičkova Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: Výtvarná tvorivosť
PaedDr. Veronika Onuferová, PhD. Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Šikovniček
Mgr. Dana Rušinová Triedna učiteľka: 6.CŠT
Triedna učiteľka: 9.ŠT
Vedie krúžok: Tvorivá dielňa
Mgr. Terézia Šidlovská Učiteľka
Mgr. Viera Škvarová Triedna učiteľka: 7.BŠT
Vedie krúžok: Športovo-turistický
Mgr. Monika Šlachtovská Triedna učiteľka: materská škola starší
Zástupca v triede: materská škola starší
Mgr. Lucia Tomková Triedna učiteľka: 2.A
Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Tanečný krúžok
Mgr. Judita Zamišková Triedna učiteľka: nultý
Mgr. Lucia Zamišková Učiteľka