Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva - nástup náhradníka

 12.12.2018

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov. 

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Kolačkove o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Lukáš Barnovský.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Kolačkov uvoľnil zvolený poslanec Stanislav Mirga, a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 11. decembra 2018.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Kolačkove, 12.12.2018

    1 2