Dôležité oznamy

 25.10.2020

Obec Kolačkov týmto oznamuje, že Obecný úrad v Kolačkove bude od pondelka 26. októbra 2020 až do odvolania zatvorený z organizačných a prevádzkových dôvodov, súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID – 19. V prípade potreby použite e-mailovú alebo telefonickú komunikáciu.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Kolačkove oznamuje rodičom a deťom základnej a materskej školy, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni a so súhlasom zriaďovateľa, sa prerušuje prezenčné vyučovanie od 26. – do 29. októbra 2020. V týchto dňoch sa bude vyučovať dištančnou formou.

Oznamujeme starobným dôchodcom, ktorý odoberajú obedy z Palmy, že od zajtra,  t. j. od 26. októbra  do konca týždňa bude dodávka obedov pozastavená z dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19 v našej obci. O obnovení dodávky obedov Vás budeme včas informovať.Zoznam aktualít :