Nahlasovanie domácich zabíjačiek

 12.03.2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa,

oznamuje

všetkým chovateľom zvierat hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz, zveri z farmového chovu,

aby zabíjačky pre súkromnú domácu spotrebu uvedených zvierat, nahlasovali aspoň jeden deň vopred na mailovú adresu RVPS Stará Ľubovňa: podatelna.SL@srps.sk. Na uvedenú adresu sa nahlasujú i úhyny zvierat.

Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek a úhynov vyplýva pre chovateľov zo zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.


Zoznam aktualít :