Zachráňme pamiatku barokovej kazateľnice - ZAHLASUJME

 11.06.2021

     Rímsko katolícka farnosť Stará Ľubovňa bola vybratá do projektu - hlasovacej súťaže Nadácie VÚB  Poklady Slovenska. Z 329 návrhov/prihlášok sa do finále dostalo 9, medzi nimi je aj farnosť Stará Ľubovňa s projektom reštaurovania barokovej kazateľnice z Farského kostola. Hlasovanie o tom, kto získa grant do výšky 30 000,-€ na reštaurovanie, prebieha do 15. júna 2021  na: https://www.nadaciavub.sk/poklady/

!!! Ide o bezplatné hlasovanie!!!

     Víťaz hlasovania verejnosti, ktorý získa v súťaži najväčší počet hlasov, dostane od Nadácie VÚB financie na rekonštrukciu diela, ktoré je jeho majetkom. Keďže ide o našu pamiatku, chceme Vás požiadať o spoluprácu pri spropagovaní hlasovania za našu pamiatku podľa svojich možností. Získanie čo najväčšieho počtu hlasov zostáva však na nás  našich priaznivcoch. Veľmi Vás prosíme, aby sme sa čím viacerí zapojili do hlasovania a povzbudili aj iných.

     Ďakujeme, s vďakou za pomoc 
                                                                       Pavol Lacko           

                                                                       farár a dekan


Zoznam aktualít :