motive
     
     

Newsletter

Pre prihlásenie k odberu noviniek zadajte Vašu e-mailovú adresu.

Vitajte na stránkach obce Kolačkov

GALAKONCERT – VESELÉ HARMONIKY
2. 5. 2016

GALAKONCERT – VESELÉ HARMONIKY

Dňa 29. apríla 2016 sa v Dome Kultúry v Starej Ľubovni uskutočnil galakoncert Veselé Harmoniky, pod vedením jeho zakladateľky, dirigentky a umeleckej vedúcej pani Márie Budzákovej. V opise ich činnosti sa uvádza, že „láska k akordeónu spojila mladých nadšencov do zoskupenia, ktoré im dáva priestor umelecky a ľudsky rásť . V tvorivom ovzduší obohacujú svoj vnútorný svet i svet svojich poslucháčov“. Orchester má v súčasnosti 30 členov a účinkujú v ňom aj víťazi celoštátnych a medzinárodných súťaží.
V našej obci sme hrdí na to, že v tomto zoskupení majú popredné postavenie aj 6 členovia z Kolačkova: Peter Zamiška, Alžbeta Chlebáková, Michal Barnovský, Mária Barnovská, Katarína Majkutová a Samuel Barnovský. Títo mladí ľudia úspešne reprezentujú svojou hrou na akordeóne aj našu obec, za čo im patrí aj touto formou veľké poďakovanie.
viac


Zápis detí do 1. ročníka
27. 4. 2016

Zápis detí do 1. ročníka

Dňa 19.4.2016 sme my – rodičia mali možnosť, ale aj povinnosť, zúčastniť sa významného dňa v živote našich detí. V tunajšej Základnej škole s Materskou školou sa uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka. Vedenie školy spolu s pani učiteľkami pripravili dôstojné podmienky na to, aby si deti túto chvíľu zapamätali a tešili sa z nej. Bol to prvý deň v ich živote, keď museli touto oficiálnou cestou ukázať, čo všetko už vedia. Pre nás rodičov bolo veľkým potešením túto udalosť sledovať a pritom zažívať zmiešané pocity radosti, ale aj obáv z blížiacich sa školských povinnosti. Tento deň ich predurčil k novej ceste, na ktorú vykročia 2. septembra, už samostatnejší a nezávislejší od starostlivosti, ktorú dostávali nielen vo svojich rodinách, ale aj v tunajšej Materskej škole. Keď sa deti do škôlky tešia, nosia odtiaľ príbehy a zážitky s úsmevom na tvári, ak vidíte, že rastú vedomostne aj osobnostne, je to znak toho, že je o nich dobre postarané. Aj výsledok zápisu všetkých detí do 1. ročníka je výsledkom nielen rodičovskej starostlivosti, ale aj dôkladnej prípravy, ktorej sa im dostáva v tunajšej škôlke.
Poďakovanie patrí Vám všetkým, ktorí naše deti sprevádzate v procese výchovy a vzdelávania, ale aj zabezpečením čistého prostredia a chutného stravovania.
viac


Štatistické zisťovanie
21. 4. 2016

Štatistické zisťovanie

Štatistický úrad SR v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2016 "Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)." Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.
Výsledky zo zisťovania IKT budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2016 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania IKT je zaradených 4 690 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 21. apríla - 31. mája 2016.
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t. č. 051/7735 323 – Ing. Marta Mačejovská.
viac


Zápis do Materskej školy
18. 4. 2016

Zápis do Materskej školy

Vedenie Základnej školy s materskou školou Kolačkov oznamuje rodičom 3-6 ročných detí, že prihlášku na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2016/2017 si môžu vyzdvihnúť v materskej škole.
Vyplnenú prihlášku podpísanú rodičmi a potvrdenú pediatrom doručia na zápis osobne do materskej školy v dňoch 17. 5. 2016 a 18. 5. 2016 v čase od 12:00 do 16:00 hodiny.
Na predprimárne vzdelávanie sa budú prijímať spravidla deti:
- od troch do šiestich rokov a prednostne tiež dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
- dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. viacRichard Müller predstaví TO NAJLEPŠIE
22. 3. 2016

Richard Müller predstaví TO NAJLEPŠIE

Po obrovskom minuloročnom úspechu sa Richard Müller opäť chystá na turné! Tentokrát pripravil pre fanúšikov „To najlepšie tour“, na ktorom sa predstaví v šansónovej polohe. Najkrajšie Richardove balady si tak môžete užiť v komornej atmosfére a v nových aranžmánoch. Nenechajte si ujsť hity „Milovanie v daždi“, „Rozeznávám“, „Rieka“, či „Koniec sveta“ v podaní akustických hudobných nástrojov ako klarinet, flauta či kontrabas, ktoré spolu s rytmickou sekciou dotvoria neopakovateľný hudobný zážitok. Richard Müller sa s „To najlepšie tour“ zastaví v 10-ich slovenských mestách od Šale až po Bardejov. viac


Zasadnutie Valného zhromaždenia - Urbariát NĽ
8. 3. 2016

Zasadnutie Valného zhromaždenia - Urbariát NĽ

Výbor Urbariátu pozemkového spoločenstva vlastníkov Nová Ľubovňa pozýva vlastníkov spoločných nehnuteľností na riadne zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 13.3.2016 (nedeľa) o 14.30 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni. Začiatok prezentácie je o 13.30 hod. viac


Nedeľná rozprávka
18. 2. 2016

Nedeľná rozprávka

Premiéra predstavenia pre deti s názvom "Poďme sa hrať" pre tých najmenších. Bude kopec srandy, zábavy, hudby, ale hlavne detských hier, pri ktorých sa čo to aj naučíme. Ela a Bea sa Vás už nevedia dočkať a tešia sa, keď sa s Vami stretnú 21.2.2016 na doskách v Kultúrnom dome v Starej Ľubovni.

Divadielko pre deti už túto nedeľu!

Vstupné: 3€
Rodinné vstupné / 2 dospelí+ dve deti /: 6€
viac


Rozlíšenie separovaných odpadov
8. 2. 2016

Rozlíšenie separovaných odpadov

Farebné rozlíšenie kontajnerov a vriec viac


Beh víťaztva
15. 1. 2016

Beh víťaztva