Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Objednávame si vypracovanie dokumentácii na rok 2017 Odb.: Kolačkov
Dod.: Kolačkov
0.00 €
Objednávame si vývoz separovaného odpadu na rok 2017 Odb.: Kolačkov
Dod.: Kolačkov
0.00 €
Objednávame si vývoz TKO na rok 2017 Odb.: Kolačkov
Dod.: Kolačkov
0.00 €
Objednávame si u Vás vypracovanie PD "Prestavba, nadstavba a prístavba objektu MŠ - obec Kolačkov" Odb.: Kolačkov
Dod.: mArchus Plus, s. r. o.
13900.00 €
Objednávame si ihličnaté omietané dosky v množstve 6,27 m3. Odb.: Kolačkov
Dod.: LEVALOV, s. r. o.
1128.60 €
Stravné lístky za obdobie od 1.9.2016do 30.11.2016 Odb.: Kolačkov
Dod.: Le cheque dejeuner s.r.o.
0.00 €
Objednávame si u Vás opravu prasknutého vodovodného potrubia v MŠ Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: Ing. Ján Lazor TERMGAS
0.00 €
Objednávame si knihy do obecnej knižnice Odb.: Kolačkov
Dod.: Abydos s. r. o.
502.24 €
Objednávame si u Vás vypracovanie PZ a ŽoNFP pre projekt "Prestavba, nadstavba a prístavba objektu MŠ - obec Kolačkov" Odb.: Kolačkov
Dod.: Agentúra regionálneho rozvoja PSK
840.00 €
Objednávame si u Vás služby na zabezpečenie proces VO projektu "Prestavba, nadstavba a prístavba objektu MŠ - obec Kolačkov" Odb.: Kolačkov
Dod.: Agentúra regionálneho rozvoja PSK
840.00 €
Objednávame si u Vás materiál na strechu "Domu smútku" podľa cenovej ponuky C1610114 Odb.: Kolačkov
Dod.: KONTRAKTING KROV HROU, s. r. o.
5999.98 €
Objednávame si vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie MV SR - výzva č. USVRK-OKA-2016/000803 Odb.: Kolačkov
Dod.: Ing. SYLVIA SLAVKOVSKÁ
0.00 €
Objednávame si laboratórny rozbor vody na našom obecnom vodovode Odb.: Kolačkov
Dod.: Podtatranská vodárenská prevádzková
0.00 €
Objednávame si u Vás stroje - báger a nákl.auto na opravu havaríjneho stavu na obecnom vodovode Odb.: Kolačkov
Dod.: PRESTAKO, s.r.o.
0.00 €
Objednávame si u Vás opravu vodovodného potrubia na obecnom vodovode Odb.: Kolačkov
Dod.: Podtatranská vodárenská prevádzková
0.00 €
Objednávame si u Vás zhotovenie ležatej kanalizácie a vodovodnej prípojky k "Domu smútku" Odb.: Kolačkov
Dod.: Ing. Ján Lazor TERMGAS
0.00 €
Objednávame si u Vás zásobovanie pitnou vodou z dôvodu havarijného stavu v obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: Podtatranská vodárenská prevádzková
0.00 €
Ozvučenie na akciu "Deň úcty k domovu 2016" Odb.: Kolačkov
Dod.: VOLČKO NIKITA
0.00 €
Objednávame si u Vás 16 m3 betónu na základy Domu smútku Odb.: Kolačkov
Dod.: Vlastimil Štupák - BETOS
0.00 €
Objednávame si stravné lístky na mesiac august 2016 Odb.: Kolačkov
Dod.: Le cheque dejeuner s.r.o.
959.34 €
Objednávame si odborný posudok k diagnostike porúch na objekte telocvične Odb.: Kolačkov
Dod.: Ing. Pavel Fedorko
325.00 €
Objednávame si stravné lístky na mesiac júl 2016 Odb.: Kolačkov
Dod.: Le cheque dejeuner s.r.o.
884.40 €
Objednávame si vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Ing. SYLVIA SLAVKOVSKÁ
350.00 €
Objednávame si vypracovanie PHSR/PRO Odb.: Kolačkov
Dod.: Ing. SYLVIA SLAVKOVSKÁ
950.00 €
Objednávame si komplexné VO na zákazku "Rekonštrukcia miestnych komunikácií" Odb.: Kolačkov
Dod.: INPRO POPRAD, s. r. o.
390.00 €
Objednávame si revíziu kotolne Obecného úradu Odb.: Kolačkov
Dod.: Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE
0.00 €
Objednávame si nafukovací hrad veľký,2 prenosné WC a maskota na akciu "Deň detí 2016" dňa 5.6.2016 Odb.: Kolačkov
Dod.: SPIŠ EXCELLENT GROUP s.r. o.
0.00 €
Montáž elektronickej zabezpečovacej signalizácie, telefónnej ústredne Odb.: Kolačkov
Dod.: František Fedor - Security Equipment
1800.00 €
Objednávame si vypracovanie novej smernice na verejné obstarávanie a preškolenie zamestnancov obce k tejto smernici Odb.: Kolačkov
Dod.: INPRO POPRAD, s. r. o.
0.00 €
Objednávame si zemné práce a rezanie asfaltu na miestnej komunikácii pri OcÚ Odb.: Kolačkov
Dod.: Jozef Sykoriak
0.00 €
Laboratórny rozbor vody Odb.: Kolačkov
Dod.: Podtatranská vodárenská prevádzková
0.00 €
Hudobný program na akciu "Deň rodákov 2016" Odb.: Kolačkov
Dod.: Môlča records s. r. o.
850.00 €
Objednávame si 30 ks 110 litrových kuka nádob Odb.: Kolačkov
Dod.: Ferex, s. r. o.
0.00 €
Stravné lístky za obdobie od 1.10.2015 do 29.2.2016. Odb.: Kolačkov
Dod.: Le cheque dejeuner s.r.o.
518.10 €
Objednávame si Vlajku SR 100x150 cm a papierový štátny znak formát A3 Odb.: Kolačkov
Dod.: DLD s. r. o.
13.00 €
Objednávame si u Vás pokládku živičnej zmesi miestnej komunikácie ku OcÚ Odb.: Kolačkov
Dod.: JUNO DS, s.r.o.
0.00 €
Objednávame si u Vás kontrolu a revíziu komínov v 16 b.j. Odb.: Kolačkov
Dod.: KMEKOM, s. r. o.
0.00 €
Objednávame si 100 litrov chlóru Odb.: Kolačkov
Dod.: Brenntag Slovakia, s. r. o.
0.00 €
Objednávame si u Vás montážne práce v pivničných priestoroch OcÚ Odb.: Kolačkov
Dod.: Ing. Ján Lazor TERMGAS
0.00 €
Služby komplexného verejného obstarávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác "Zateplenie obecného úradu v obci Kolačkov". Odb.: Kolačkov
Dod.: INPRO POPRAD, s. r. o.
0.00 €
vypracovanie novej Vnútornej smernice upravujúcej verejné obstarávanie na podmienky obce a ZŠsMŠ s prílohami, alebo jej aktualizáciu s prílohami, v zmysle aktuálne platného Zákona o verejnom obstarávaní (po novele zákonom č. 252/2015 Z.z. – účinný 01.11.2015). Odb.: Kolačkov
Dod.: INPRO POPRAD, s. r. o.
0.00 €
Objednávame si rozbor vody na našom obecnom vodovode Odb.: Kolačkov
Dod.: Podtatranská vodárenská prevádzková
0.00 €
Objednávame si 4 reproduktory na obecný rozhlas Odb.: Kolačkov
Dod.: MK hlas, s.r.o.
0.00 €
Montážne práce na vodovode v obecnej výdajni jedál Odb.: Kolačkov
Dod.: Ing. Ján Lazor TERMGAS
0.00 €
Objednávame si vypracovanie projektu k "Zateplenie obecného úradu v obci Kolačkov" Odb.: Kolačkov
Dod.: Ing. Pavel Fedorko
0.00 €
Objednávame si do prenájmu vibračnú dosku Odb.: Kolačkov
Dod.: Jozef Šlampiak
0.00 €
Prevoz FS Karpatin z Prešova do Kolačkova a späť na akciu "Deň rodákov 2015" Odb.: Kolačkov
Dod.: B.P.V. bus s.r.o.
0.00 €
Občerstvenie na akciu "Deň rodákov" a zapožičanie stanu Odb.: Kolačkov
Dod.: Karol Bondra
0.00 €
Materiál na prípravu senzibilných aktivít podľa zoznamu Odb.: Kolačkov
Dod.: Vincent Kaleta - Proreks
0.00 €
Kosačka, oprava kosačiek a príslušenstvo ku kosačkám. Odb.: Kolačkov
Dod.: Róbert Fuchs - REPO
0.00 €
Vykonanie prác na elektroinštalácii v obecnej vývarovni. Odb.: Kolačkov
Dod.: Marián Šiška - EL- ZZ Servis
0.00 €
Na základe rámcovej zmluvy - komplexné verejné obstarávanie na zákazku "Obec Kolačkov - strecha KD". Odb.: Kolačkov
Dod.: INPRO POPRAD, s. r. o.
0.00 €
Zamková dlažba KLASIKO 20x10x6 v množstve 83,6 Odb.: Kolačkov
Dod.: Miroslav Jedinák
0.00 €
Objednávame si u Vás betón B20 - 5,5 m3 Odb.: Kolačkov
Dod.: Vlastimil Štupák - BETOS
0.00 €
Objednávame si u Vás obklady a dlažbu - ROXY BEZ 33*33 - 49,35 m2 a S-CADO ECRU 25*36 - 13,5 m2 Odb.: Kolačkov
Dod.: KOD STAV, s. r. o.
509.10 €
Objednávame si u Vás stravné lístky pre zamestnancov obce za obdobie od 05-08/2015 Odb.: Kolačkov
Dod.: Le cheque dejeuner s.r.o.
0.00 €
Objednávame si materiál na elektroinštaláciu do obecnej kuchynky Odb.: Kolačkov
Dod.: ELRO s. r. o.
757.40 €
Objednávame si sadu na čerpadlo Odb.: Kolačkov
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o.
0.00 €
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie kuchyne s dvoma kópiami Odb.: Kolačkov
Dod.: Ing. Ján Džunko PROJEKT ELEKTRO
0.00 €
Objednávame si u vás revíziu plynovej kotolne obecného úradu Odb.: Kolačkov
Dod.: Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE
0.00 €
Objednávame si u Vás 6 m3 štrku a 6 m3 kameňa Odb.: Kolačkov
Dod.: Peter Fiľák
0.00 €
Objednávame si u Vás stravné lístky pre zamestnancov obce za obdobie od 10/2014-04/2015. Odb.: Kolačkov
Dod.: Le cheque dejeuner s.r.o.
645.75 €
Objednávame si u Vás program pre detí pod vedením animátorov na deň 31.5.2015 v obci Kolačkov na základe Vašej cenovej ponuky Odb.: Kolačkov
Dod.: Animation Consulting & Events. s.r. o.
0.00 €
Objednávame si spracovanie žiadosti na multifunkčné ihrisko a žiadosť k výzve na USVRK-OKA-2015/000967 Odb.: Kolačkov
Dod.: Ing. SYLVIA SLAVKOVSKÁ
0.00 €
Objednávame si 200 ks CD "Parobci z Kolocka" Odb.: Kolačkov
Dod.: Mgr. Štefan Matoľak
250.00 €
Objednávame si údaje SGI - VKM pre našu obec Odb.: Kolačkov
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
0.00 €
Objednávame si u Vás vonkajšiu vitrínu 1000x1450 výklopná + stojan á 352 € a 1050x750-9xA4 na stenu v cene 139 €. Odb.: Kolačkov
Dod.: Mestský mobiliár, spol. s r. o.
525.00 €
Objednávame si vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na zateplenie jedálne Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: ProRea Partners, s. r. o.
0.00 €
Objednávka osobného motorového vozidla Dacia Dokker Odb.: Kolačkov
Dod.: ALD MOBIL s. r. o.
12070.00 €
Objednávame si u vás školské pomôcky pre detí v HN a pod ŽM Odb.: Kolačkov
Dod.: KP plus s.r.o
0.00 €
Objednávame si u Vás VO k PHSR a VO k príprave projektových zámerov IROP Odb.: Kolačkov
Dod.: Ing. SYLVIA SLAVKOVSKÁ
0.00 €
Objednávame si u Vás VO k projektovej dokumentácii na zateplenie budovy Obecného úradu a VO na verejné osvetlenie obce Odb.: Kolačkov
Dod.: Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI
0.00 €
Objednávame si rozbor vody na obecnom vodovode Odb.: Kolačkov
Dod.: Podtatranská vodárenská prevádzková
0.00 €
Ručníky a osušky na deň úcty k starším v počte 6 kusov Odb.: Kolačkov
Dod.: KAPATEX s.r.o.
0.00 €
Objednávame si u Vás plastové okná do MŠ podľa vašej cenovej ponuky Odb.: Kolačkov
Dod.: LH-MONT s. r. o.
0.00 €
Objednávame si stravu na akciu "Deň úcty k starším" v počte 90 večerí Odb.: Kolačkov
Dod.: Slavomír Kaleta Slk-catering
0.00 €
Objednávame si u Vásk ručníky a osušky v počte 44 kusov Odb.: Kolačkov
Dod.: KAPATEX s.r.o.
0.00 €
Objednávame si u vás tlač a viazanie knihy na odpis vodomerov Odb.: Kolačkov
Dod.: Ján Pavlovský
0.00 €
Objednávka na makadam - lomový kameň na bočnú ulicu okolo č. d. 177 Odb.: Kolačkov
Dod.: POĽANA - podielnické družstvo Jarabina
0.00 €
Objednávame si u vás revíziu a čistenie plynových kotlov v 16 bj. Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: Pavol Rusiňák
0.00 €
Obednávame si do prenájmu 4 predajné stánky Odb.: Kolačkov
Dod.: Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa
0.00 €
Doprava FS Goraľ zo Suchej Hory do Kolačkova a späť na 31.8.2014 Odb.: Kolačkov
Dod.: Autobusová doprava STAS s. r. o.
0.00 €
Rozbor vody Odb.: Kolačkov
Dod.: Podtatranská vodárenská prevádzková
0.00 €
Objednávame si u Vás údržbu a obsluhu vodojemu, ČOV a prevádzkovanie cintorína na obdobie III a IV štvrťroka 2014 Odb.: Kolačkov
Dod.: Jozef Žoldák
0.00 €
Stravné lístky pre zamestnancov počas prázdnin Odb.: Kolačkov
Dod.: Le cheque dejeuner s.r.o.
0.00 €
Rozbor vody Odb.: Kolačkov
Dod.: Podtatranská vodárenská prevádzková
0.00 €
Kľúčovú schránku Odb.: Kolačkov
Dod.: B2Bpartner
0.00 €
Objednávame si stravné lístky pre zamestnancov obce Odb.: Kolačkov
Dod.: Le cheque dejeuner s.r.o.
0.00 €
Objednávka na stravné lístky pre zamestnancov obce za mesiac 07/2013 Odb.: Kolačkov
Dod.: Le cheque dejeuner s.r.o.
0.00 €
Výkop kanalizačnej prípojky do časti "Venvoz" Odb.: Kolačkov
Dod.: PRESTAKO, s.r.o.
0.00 €
Objednávka na kuka nádoby - 15 kusov Odb.: Kolačkov
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
396.00 €
Vykonanie revízie elektriky a bleskozvodov na budovách v majetku obce Odb.: Kolačkov
Dod.: Ján Pavel
0.00 €
Vytýčenie sieti pre účely výkopu kanalizačnej prípojky k č. d. 195 Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovenský plynarenský priemysel, a.s.Poprad
0.00 €
Stravné lístky pre zamestnancov obce za obdobie od 1.9.2012 do 31.3.2013 Odb.: Kolačkov
Dod.: Le cheque dejeuner s.r.o.
393.00 €
Objednávka na rozbor vody Odb.: Kolačkov
Dod.: Podtatranská vodárenská prevádzková
0.00 €

2017