Kontakty

Toto webové sídlo www.kolackov.sk spravuje Obec Kolačkov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kolačkov 

Adresa:
Obecný úrad Kolačkov 
Kolačkov 30
065 11 Nová Ľubovňa

IČO: 00329959

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Stará Ľubovňa
Región: Ľubovnianka
Počet obyvateľov: 1296
Rozloha: 863 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1361

Starosta: Pavol Zamiška, e-mail: starosta@kolackov.sk

Finančné oddelenie: ekonom@kolackov.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 52 432 20 33

E-mailpodatelna@kolackov.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@kolackov.sk

Kompetencie:
Obec Kolačkov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Kolačkov je zriadený na Miestnom úrade v Starej Ľubovni:
Vedúci úradu: Ing. Štefan Murcko
Kontakt : 052 4315 256 mobil: 0911 624 833
e-mail : stavebny-urad@staralubovna.sk

Bližšie informácie: https://www.staralubovna.sk/spolocny-stavebny-urad-pre-uzemne-rozhodovanie-a-stavebny-poriadok/

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika