Slovenský iconEnglish icon

Školstvo

Základná škola s materskou školou Kolačkov

Adresa:
Základná škola s materskou školou
Kolačkov č. 31, 065 11 Kolačkov

Telefón: 0524363111; 0911 354 814
Email: skolakolackovzs@gmail.com

Oficiálna stránka školy: zskolackov.edupage.org
Zoznam učiteľov Základnej školy s materskou školou Kolačkov: zskolackov.edupage.org/teachers