Slovenský iconEnglish icon

O farnosti

Farský kostol: Kostol sv. Michala, archanjela.
Správca farnosti: Mgr. Róbert Gurčík

Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kolačkov
Kolačkov č. 40, 065 11  Kolačkov

Telefón: 052 / 436 31 61