Slovenský iconEnglish icon

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 458)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o nájme bytu zmena znenia Čl. I Odb.: Bačová Štefánia
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2024 - 9 záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Odb.: Spišská katolícka charita
Dod.: OBEC KOLAČKOV
300 €
2024 - 15 úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Ministerstvo dopravy SR
Dod.: OBEC KOLAČKOV
297 687.07 €
2024 - 14 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci Kolačkov Odb.: NATUR-PACK, a.s.
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2024 - 13 úrazové poistenie Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s.,
162 €
2024 - 12 záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
2024 - 11 poskytnutie finančného príspevku - dotácie Odb.: FS Javorina Kolačkov
Dod.: OBEC KOLAČKOV
1 000 €
2024 - 10 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: My sme Kolačkov
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2 500 €
2024 - 8 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Ľubovnianske okresné športové združenie
Dod.: OBEC KOLAČKOV
500 €
2024 - 6 úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
2 034.72 €
Generované portálom Uradne.sk