O farnosti

Farský kostol: Kostol sv. Michala, archanjela

Správca farnosti:  Mgr. Róbert Gurčík

Adresa: Farský úrad, Kolačkov č. 40, 065 11  Kolačkov

Telefón: 052 / 436 31 61