O farnosti

Farský kostol:                  Kostol sv. Michala, archanjela.

Správca farnosti:            Mgr. Róbert Gurčík

Adresa:                             Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kolačkov

                                             Kolačkov č. 40, 065 11  Kolačkov

Telefón:                            052 / 436 31 61