Školstvo

Základná škola s materskou školou Kolačkov

Adresa: Základná škola s materskou školou, Kolačkov č. 31, 065 11  Kolačkov

Telefón: 0903 547 135
Email: zskolackov@zskolackov.edu.sk

Oficiálna stránka školy: zskolackov.edupage.org

Zoznam učiteľov Základnej školy s materskou školou Kolačkov: https://zskolackov.edupage.org/teachers/