Starosta obce

Starosta obce: Pavol Zamiška

Tel.: 052 / 43 220 33

email: starosta@kolackov.sk

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili jeho obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym orgánom v majetkových a právnych vzťahoch obce, v pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov samosprávy a je správnym orgánom v administratívno-správnych vzťahoch. Jeho práva a povinnosti upravuje §13, §13a, §13b zákona SNR -č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako aj ďalšie právne normy.