Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 310)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2017-23-1 využívanie dátovej siete Poskytovateľa Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Prvá internetová s. r. o.
2020-26 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Michal Reľovský
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2020-25 aplikácia § 10 zák. č. 417/2013 Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
2020-24 práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím návr. fin. výpomoci Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
15000 €
2020-23 prenájom stĺpov verejného rozhlasu Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Prvá internetová s. r. o.
2020-22 spolupráca zmluvných strán počas budovania a prevádzkovania viacúčelovej optickej dátovej komunikačnej siete Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Prvá internetová s. r. o.
2020-21 dodávka stravy Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ PALMA
2020-20 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Martin Barnovský
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2020-19 nájom bytu v 16 b. j. Odb.:
Dod.:
2020-18 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.:
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2020-17 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.:
Dod.:
2020-16 vykonanie realizácie služieb Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: ROZVOJ SPIŠA n. o.
11088 €
2020-15 nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Pendráková Štefánia
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2020-14 zabezpečenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: AV Audit, s. r. o.
2020-13 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Jozef Kopčák
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2020-12 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Ivana Pilátová
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2020-11 odvádzanie odpadových vôd Odb.: Štefan Dufala
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2020-10 odvádzanie odpadových vôd Odb.: Pavol Chlebák
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2020-9 dotácia z rozpočtu obce Odb.: Spišská katolícka charita
Dod.: OBEC KOLAČKOV
150 €
2020-8 záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kolačkov
Dod.: OBEC KOLAČKOV
30390.47 €