Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 340)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2022-1 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Jozef Zamiška
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2021-27 úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
2021 - 26 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Jozef Horanský
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2021-25 záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Odb.: My sme Kolačkov
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2021-24 realizávia stavebných prác v súlade s projektom Prestavba, nadstavba a prístavba objektu MŠ - obec Kolačkov Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: VaM Invest s.r.o.
2021-23 úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
2021-22 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Róbert Sekerák
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2021-21 Oprava ZŠ a MŠ Kolačkov - havarijný stav telocvične Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: VPM Company, s.r.o.
2021-20 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Ján Zamiška
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2021-19 vykonávať činnosť spojenú s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie - § 2a ods. 1 zák. č. 50/1976 Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: STANIM, s. r. o.
2021-18 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
2021 - 17 spracovanie odborného posudku správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Kolačkov" Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: RNDr. Peter Burda - PB CONSULTING
900 €
2021-16 záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kolačkov
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2021-15 záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
2021-14 audit individuálnej UZ, overenie súladu výr. správy Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: AV Audit, s. r. o.
1200 €
2021-13 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Mária Mačugová
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2021-12 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Mgr. Ján Jozefík
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2021 - 11 odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: PREMIUM BVK s.r.o.
2021 - 10 činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR 39/2007 Z. z. Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Mesto Podolínec
2021 - 9 vypracovanie Primeraného posúdenia vplyvu strategického dokumentu ÚPN Kolačkov na územia sústavy Natura 2000 Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Mgr. Marián Buday
Generované portálom Uradne.sk