Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 348)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2022-9 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: My sme Kolačkov
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2 000 €
2022-8 realizácia služieb súvisiacich s činnosťou stavebného dozoru Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Stanislav Šivčo - EMIX Podolínec
4 850 €
2022-7 Externý manažment Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: AN fors, spol. s r.o.
988.32 €
2022-663 činnosť stavebného dozoru na stavbe Prístupová cesta k rómskej osade v Kolačkove Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Mgr. Vladimír Novák
770 €
2022-5 Vypracovanie PD - Prístupová cesta k rómskej osade v obci Kolačkov Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: L+H KOM s.r.o.
2 200 €
2022-3 záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Odb.: Ľubovnianske okresné športové združenie
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2022-2 výpočtová technika Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
2022-1 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Jozef Zamiška
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2021-28 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Jozef Horanský
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.88 €
2021-27 úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0 €
2021 - 26 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Spišská katolícka charita
Dod.: OBEC KOLAČKOV
200 €
2021-25 záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Odb.: My sme Kolačkov
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2021-24 realizávia stavebných prác v súlade s projektom Prestavba, nadstavba a prístavba objektu MŠ - obec Kolačkov Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: VaM Invest s.r.o.
0 €
2021-23 úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0 €
2021-22 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Róbert Sekerák
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2021-21 Oprava ZŠ a MŠ Kolačkov - havarijný stav telocvične Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: VPM Company, s.r.o.
0 €
2021-20 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Ján Zamiška
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2021-19 vykonávať činnosť spojenú s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie - § 2a ods. 1 zák. č. 50/1976 Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: STANIM, s. r. o.
0 €
2021-18 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0 €
2021 - 17 spracovanie odborného posudku správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Kolačkov" Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: RNDr. Peter Burda - PB CONSULTING
900 €
Generované portálom Uradne.sk