Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 358)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2022-20 nájom bytu v 16-bytovom dome Odb.: Reľovský Pavol
Dod.: OBEC KOLAČKOV
147.71 €
2022-19 bezplatný prevod obdarovanému vlastníctvo hnuteľných vecí vo vlastníctve SR v správe MV SR Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
46 242.60 €
2022-18 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Marek Reľovský
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.88 €
2022 - 17 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov PSK Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 000 €
2022-16 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Róbert Koneval
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.88 €
2022-15 odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: PREMIUM BVK s.r.o.
130 €
2022-14 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
2022-13 audit individuálnej UZ, overenie súladu výr. správy Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: AV Audit, s. r. o.
1 250 €
2022-11 nájom nebytových priestorov Odb.: Gregor Hudák - GORAĽ
Dod.: OBEC KOLAČKOV
3 480 €
2022-10 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kolačkov
Dod.: OBEC KOLAČKOV
25 000 €
2022-9 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: My sme Kolačkov
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2 000 €
2022-8 realizácia služieb súvisiacich s činnosťou stavebného dozoru Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Stanislav Šivčo - EMIX Podolínec
4 850 €
2022-7 Externý manažment Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: AN fors, spol. s r.o.
988.32 €
2022-663 činnosť stavebného dozoru na stavbe Prístupová cesta k rómskej osade v Kolačkove Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Mgr. Vladimír Novák
770 €
2022-5 Vypracovanie PD - Prístupová cesta k rómskej osade v obci Kolačkov Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: L+H KOM s.r.o.
2 200 €
2022-3 záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Odb.: Ľubovnianske okresné športové združenie
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2022-2 výpočtová technika Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
2022-1 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Jozef Zamiška
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2021-28 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Jozef Horanský
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.88 €
2021-27 úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0 €
Generované portálom Uradne.sk