Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 413)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2023 - 26 nájom bytu v 16-bytovom dome Odb.: Zamiška Ján
Dod.: OBEC KOLAČKOV
90.29 €
2023 - 25 nájom bytu v 16-bytovom dome Odb.: Pendráková Štefánia
Dod.: OBEC KOLAČKOV
90.29 €
2023/24 nájom bytu v 16-bytovom dome Odb.: Majkut Milan
Dod.: OBEC KOLAČKOV
147.71 €
2023 - 23 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kolačkov
Dod.: OBEC KOLAČKOV
25 000 €
2023 - 22 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Spišská katolícka charita
Dod.: OBEC KOLAČKOV
500 €
2023 - 21 úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0 €
2023 - 20 záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom školy praktické vyučovanie formou odbornej praxe Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
0 €
2023 - 19 záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
2023 - 18 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Ľubovnianske okresné športové združenie
Dod.: OBEC KOLAČKOV
500 €
2023 - 17 audit individuálnej UZ, overenie súladu výr. správy Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: AV Audit, s. r. o.
250 €
2023 - 16 uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela:"Kolačkov, rozšírenie kanalizácie vetva B - SO 01 Kanalizácia" Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Ing. Milan Štupák - IVS
203 865.05 €
2023-15 nájom bytu v 16-bytovom dome Odb.: Krafčík Jozef
Dod.: OBEC KOLAČKOV
147.71 €
2023 - 14 úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2 463.84 €
2023 - 13 úprava a doplnenie niektorých ustanovení zmluvy Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
2023 - 12 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s.,
147 €
2023 - 11 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s.,
29 €
2023 - 10 poskytovanie verejných služieb Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
2023 - 9 poskytovanie verejných služieb Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
2023 - 8 poskytovanie verejných služieb Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
2023 - 7 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s.,
29 €
Generované portálom Uradne.sk