Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 303)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2020-21 dodávka stravy Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ PALMA
2020-20 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Martin Barnovský
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2020-19 nájom bytu v 16 b. j. Odb.:
Dod.:
2020-18 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.:
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2020-17 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.:
Dod.:
2020-16 vykonanie realizácie služieb Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: ROZVOJ SPIŠA n. o.
11088 €
2020-15 nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Pendráková Štefánia
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2020-14 zabezpečenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: AV Audit, s. r. o.
2020-13 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Jozef Kopčák
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2020-12 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Ivana Pilátová
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2020-11 odvádzanie odpadových vôd Odb.: Štefan Dufala
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2020-10 odvádzanie odpadových vôd Odb.: Pavol Chlebák
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2020-9 dotácia z rozpočtu obce Odb.: Spišská katolícka charita
Dod.: OBEC KOLAČKOV
150 €
2020-8 záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kolačkov
Dod.: OBEC KOLAČKOV
30390.47 €
2020-7 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000 € Odb.: Kolačkov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000 €
2020-6 nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Krafčík Jozef
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2020-5 poskytovanie verejných služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
2020-4 poskytovanie verejných služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
2020-3 záväzok poskytovateľa poskytnúť služby pre objednávateľa Odb.: Kolačkov
Dod.: JUDr. Anna Filipová
0 €
2020-2 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán Odb.: Kolačkov
Dod.: IA MPSVaR SR
0 €