Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 427)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2023 - 29 - 1 zmeny a doplnenia Zmluvy Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: SAGANSPORT s. r. o.
0 €
2023 - 39 poskytnutie podpory Užívateľovi vo forme realizácie Vegetačných prvkov Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
11 504.20 €
2023 - 38 úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Úrad vlády SR
1 042 944 €
2023 - 37 poskytnutie NFP Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2 600 €
2023 - 36 poskytnutie fin. podpory pre Školy z prostreidkov ESF plus a vymedzenie zmluvných podmienok, práv a povinností Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
2023 - 35 poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
3 500 €
2023 - 34 činnosť stavebného dozoru Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: AIP one, s. r. o.
14 000 €
2023 - 33 konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: MyID s. r. o.
23.33 €
2023 - 32 Mandatár vykoná pre Mandanta na jeho účet a v jeho mene činnosť spočívajúci v kompletnom zabezpečení procesu VO za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: LEDAS, s. r. o.
15 600 €
2023 - 31 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
67 919.76 €
2023 - 30 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: My sme Kolačkov
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2 000 €
2023 - 29 Obnova obecného úradu v obci Kolačkov Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: SAGANSPORT s. r. o.
258 399.65 €
2023 - 28 Zmena článku 14, odsek 14.2 Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0 €
2023 - 27 úrazové poistenie UoZ Odb.: Kolačkov
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s.,
90 €
2023 - 26 nájom bytu v 16-bytovom dome Odb.: Zamiška Ján
Dod.: OBEC KOLAČKOV
90.29 €
2023 - 25 nájom bytu v 16-bytovom dome Odb.: Pendráková Štefánia
Dod.: OBEC KOLAČKOV
90.29 €
2023/24 nájom bytu v 16-bytovom dome Odb.: Majkut Milan
Dod.: OBEC KOLAČKOV
147.71 €
2023 - 23 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kolačkov
Dod.: OBEC KOLAČKOV
25 000 €
2023 - 22 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Spišská katolícka charita
Dod.: OBEC KOLAČKOV
500 €
2023 - 21 úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0 €
Generované portálom Uradne.sk