Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 323)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2021 - 11 odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: PREMIUM BVK s.r.o.
2021 - 10 činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR 39/2007 Z. z. Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Mesto Podolínec
2021 - 9 vypracovanie Primeraného posúdenia vplyvu strategického dokumentu ÚPN Kolačkov na územia sústavy Natura 2000 Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Mgr. Marián Buday
2021-8 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Marek Stanislav
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2021-7 poskytovanie služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Kolačkov vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: DAPTI, s. r. o.
2021-6 poskytovanie služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Kolačkov vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: DAPTI, s. r. o.
2021-5 o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Kolačkov vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: DAPTI, s. r. o.
2021-4 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Pavol Kollár
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2021-3 Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: DAPTI, s. r. o.
2021-2 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Spišská katolícka charita
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2021-1 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Ľubovnianske okresné športové združenie
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2020-30 záväzok požičiavateľa prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2020-29 záväzok požičiavateľa prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
2020-28 výpožička techniky k sčítaniu obyvateľov Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
2020-27 webová stránka, webhosting, úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: webex.digital s.r.o.
2020-26 odvádzanie odpadových vôd a dodávanie pitnej vody Odb.: Michal Reľovský
Dod.: OBEC KOLAČKOV
2020-25 aplikácia § 10 zák. č. 417/2013 Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
2020-24 práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím návr. fin. výpomoci Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
15000 €
2020-23 prenájom stĺpov verejného rozhlasu Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Prvá internetová s. r. o.
2020-22 spolupráca zmluvných strán počas budovania a prevádzkovania viacúčelovej optickej dátovej komunikačnej siete Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Prvá internetová s. r. o.
Generované portálom Uradne.sk