Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 291)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2020-9 dotácia z rozpočtu obce Odb.: Spišská katolícka charita
Dod.: OBEC KOLAČKOV
150 €
2020-8 záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kolačkov
Dod.: OBEC KOLAČKOV
30390.47 €
2020-7 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000 € Odb.: Kolačkov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000 €
2020-6 nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Krafčík Jozef
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2020-5 poskytovanie verejných služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
2020-4 poskytovanie verejných služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
2020-3 záväzok poskytovateľa poskytnúť služby pre objednávateľa Odb.: Kolačkov
Dod.: JUDr. Anna Filipová
0 €
2020-2 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán Odb.: Kolačkov
Dod.: IA MPSVaR SR
0 €
2020-1 nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Majkut Milan
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2019-29 úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0 €
2019-28 poskytnutie finančných prostriedkov na prevenciu kriminality Odb.: Kolačkov
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
5000 €
2019-27 nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Kopčáková Alena
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2019-26 nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Reľovský Martin
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2019-25 nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Reľovský Ján
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2019-24 nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Reľovský Stanislav
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2019-23 nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Trembáč Martin
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2019-22 nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Kopčák Pavol
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2019-21 nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Šulík Rudolf
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2019-20 nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Horanský Ján
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €
2019-19 nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Zamiška Milan
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0 €