Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Kolačkov

 11.12.2017