Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Lomnička

 13.03.2019