MOR OŠÍPANÝCH - výzva a usmernenie

 15.01.2020

V prílohe sú uvedené informácie ohľadne registrácie chovu ošípaných a vzniku nárazníkovej zóny afrického moru ošípaných (ďalej len "AMO").

1 2