VZN č. 1/2021 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Kolačkov

 16.07.2021


1 2