VZN č. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Kolačkov

 16.07.2021


1 2