Voľby do NR SR 2023 -Zverejnenie adresy na doručenie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 31.07.2023


1 2