Posilnenie partnerstiev spolupráce pri riešení sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity – podpora rozvoja športu u detí a mládeže MRK

 13.03.2018


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7 8 9