Zápis detí do 1. ročníka

 01.04.2018

Zápis sa týka  detí, ktoré  do 31. augusta 2018 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol minulý rok odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.. 
Zápisu sa zúčastní dieťa v sprievode svojho zákonného zástupcu. Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a príspevok vo výške 11 € na zakúpenie pracovných zošitov a pomôcok pre dieťa.
Užitočné informácie a dokumenty k zápisu nájdete:  https://zskolackov.edupage.org/news/#142

Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7 8 9