ZMENA VÝVOZU VO a NOO

 17.10.2018

Vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu, ktorý bol naplánovaný koncom októbra 2018, sa uskutoční dňa 2. novembra 2018.

Zoznam aktualít :