OZNAM - Bývalá urbárna obec Kolačkov, pozemkové spoločenstvo

 02.07.2019

Bývalá urbárna obec Kolačkov, pozemkové spoločenstvo

oznamuje všetkým záujemcom o odkúpenie stavebných pozemkov a pozemkov, ktoré občania už užívajú,

že žiadosti o ich odkúpenie sa budú prijímať

do 02. 08. 2019 do 12:00 hod poštou alebo

osobne - doručením na adresu sídla - Kolačkov 30. 


Zoznam aktualít :