Zmena vysielania cez anténu

 16.10.2019

Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu, je potrebné preladiť si svoje televízne prijímače.  Zmena frekvencie voľného vysielania nastane v najbližších hodinách. Prelaďovanie frekvencii môže trvať aj niekoľko hodín, preto ak vám vypadne vysielanie cez anténu, stačí si preladiť televízne prijímače a programy sa vám naladia naspäť. Ladenie je možné spustiť automaticky, alebo manuálne. Po preladení na nové frekvencie, môžete naďalej sledovať vysielanie cez anténu bezplatne.

Viac informácií spolu s návodom na preladenie nájdete na webovej stránke www.cezantenu.sk alebo sa informujte na infolinke 0800 611 211. 


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7 8 9