OZNAM - zmena cestovných poriadkov od 23.03.2020

 23.03.2020

Od 23.03.2020 jazdia aubotusy prímestskej dopravy počas pracovných dní v obmedzenom prázdninovom režime.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu nebudú dočasne premávať niektoré spoje s veľmi malým počtom cestujúcich.

Cestovné poriadky platné od 23.03.2020 sú zverejnené: http://www.buskarpaty.sk/index2.html.

V záujme ochrany zdravia cestujúcich sa ZAKAZUJE:

- vstup do vozidiel bez použitia ochranného rúška, prípadne šálu, šatky alebo iného prekrytia úst a nosa, odporúča sa používanie rukavíc,

- pohybovať sa v priestoroch autobusovej stanice bez použiatia ochranného rúška, prípadne šálu, šatky alebo iného prekrytia úst a nosa, odporúča sa používanie rukavíc.


Zoznam aktualít :