Rozšírenie núdzového stavu

 08.04.2020

Koronavírus - obmedzenie pohybu cez Veľkú noc, mimoriadna situácia, karanténne povinnosti, núdzový stav v zdravotníctve a sociálnej sfére, kontroly a obmedzenia na hraniciach i v bežnom živote

07. 04. 2020

Od  štvrtka 12.  marca 2020 od 6. hodiny je na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia.

Počet pacientov nakazených novým koronavírusom na Slovensku stúpol na 581.  Údaje do mapy ministerstvu vnútra poskytuje  Národné centrum zdravotníckych informácií.

Interaktívna mapa MV SR o výskyte osôb s COVID 19 - dáta poskytuje Národné centrum zdravotníckych informácií

Kde hľadať informácie?

Ministerstvo vnútra sústreďuje informácie o vývoji situácie na tomto mieste, ide o súhrn správ z rokovaní ústredného krízového štábu a rokovaní vlády, ktoré samostatne nájdete medzi tlačovými správami.

Informácie ostatných rezortov:

Pred a počas veľkonočných sviatkov vláda pristúpila k obmedzeniu pohybu obyvateľstva 

Voľný pohyb osôb bude od 8. apríla 2020 od 00.00 hod.  do 13. apríla 2020 do 23.59 hod. obmedzený. V rámci návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002  zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu o tom vláda rozhodla v pondelok 6. apríla 2020. Dôvodom je zabrániť masovému cestovaniu a návštevám počas sviatkov Veľkej noci, čo by mohlo negatívne ovplyvniť vývoj situácie s nákazou novým koronavírusom v SR.  Súčasťou obmedzenia je aj zákaz práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnostiVládne opatrenie sa nevzťahuje na cestu do zamestnania či za účelom nákupu potravín, liekov, a pod., cestu k lekárovi, cestu na pohreb a podobne.

↔ Prečítajte si rady polície.

 Repatriácie a povinná karanténa

Od pondelka 6. apríla 2020 každý, kto vstúpi na územie SR, musí ísť do izolácie do určených zariadení na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19.

V prípade negatívneho výsledku testu sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Tú musia dodržiavať aj osoby, žijúce v spoločnej domácnosti. Nariadenie izolácie v štátom určených zariadeniach sa však nevzťahuje na tehotné ženy, osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, osoby s onkologickým, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, ťažko zdravotne postihnuté osoby alebo osoby s inými závažnými zdravotnými stavmi či osoby, ktoré na území Slovenska požívajú diplomatické výsady a imunitu. Podrobnosti v aktuálnom nariadení hlavného hygienika. 

Za nedodržanie  karantény hrozí fyzickej osobe sankcia vo výške 1659 eur.  

S cieľom plánovať voľné kapacity v karanténnych centrách čo najbližšie k miestu pobytu osoby na Slovensku je potrebné sa vopred, čo najskôr pred plánovaným príchodom na Slovensko, zaregistrovať v registračnom formulári:

https://navraty.mzv.sk

Ktoré hraničné priechody sú určené pre individuálny príchod na Slovensko?

REPATRIÁCIE

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zabezpečuje návraty občanov Slovenska, ktorí sa chcú z cudziny dostať domov na Slovensko. Rozhodla o tom vláda na mimoriadnom rokovaní v nedeľu 15. marca 2020. Upozorňujeme, že od polnoci 2. apríla 2020 rezort diplomacie pozastavil prijámanie žiadosti o repatriáiciu. Všetci repatriovaní občania  musia  po návrate povinne absolvovať karanténu v štátnych zariadeniach. Občania, ktorí už sú po návrate z cudziny doma na Slovensku a nechcú absolvovať povinnú karanténu v spoločnej domácnosti so svojimi rodinami či blízkymi, takisto môžu využiť zariadenia MV SR - pre tento účel je potrebné volať linku 112. Do karantény nie je možné vziať si domáce zviera.

Cezhraničný pohyb a karanténa

 
Niektoré kategórie zamestnancov majú výnimky z povinnej karantény, napríklad pracovníci v medzinárodnej doprave, vodiči či posádky zdravotnej a pohrebnej služby, rovnako osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike alebo v prihraničnom pásme do 30 km od štátnej hranice Slovenskej republiky, a majú uzatvorený pracovnoprávny  vzťah v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od štátnej hranice Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o výkone práce. 

Presné informácie nájdete v nariadení hlavného hygienika.

↔  Aktuálne informácie o situácii na hraničných priechodoch zverejňuje polícia  FB stránke.

Presnejšie info o karanténe poskytuje úrad verejného zdravotníctva. Ďalšie informácie získate u vášho všeobecného lekára, na www.health.gov.sk alebo 0800 221 234.

↔  Informačný list k spracúvaniu osobných údajov pri plnení úloh Policajného zboru na zabezpečovanie zamedzenia šírenia nákazy vírusu COVID-19 (PDF, 220 kB)

Zdravotníci, opatrovatelia a sociálna kuratela v núdzovom stave, LEX COVID

↔  Núdzový stav, ktorý od 16. marca 2020  vláda vyhlásila pre štátne nemocnice, je rozšírený na všetky segmenty, ktoré sa týkajú zdravotníctva, a to bez ohľadu na vlastníctvo, na zamestnancov pobytových zariadení pre seniorov, opatrovateľskej služby, domovov sociálnych služieb, špecializovaných zariadení a zamestnancov centier pre deti a rodiny. Podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu im bola uložená pracovná  povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zákaz uplatňovania práva na štrajk.

Toto opatrenie má umožniť presuny personálu a techniky, zdravotníci nemôžu odmietnuť prísť do práce a nebudú môcť vstúpiť do štrajku. Zároveň vláda požiadala aj súkromné nemocnice, aby prestali poskytovať plánované operácie a zdravotnícke kapacity držali pre potreby starostlivosti o pacientov nakazených koronavírusom.

Štát pripravil legislatívny návrh, aby dáta od operátorov mohli slúžiť v boji proti šíreniu pandémie. Pripravované riešenie pomôže identifikovať potencionálne nakazených koronavírusom tak, že operátori call centra budú telefonicky kontaktovať už infikované osoby, na základe ich súhlasu použijú lokalizačné dáta od mobilných operátorov a pomôžu im spomenúť si, kde sa vo vymedzenom časovom úseku pohybovali, a s kým sa stretli, t. j. koho mohli nakaziť. Vytvorí sa tak zoznam potencionálne infikovaných osôb, ktorý získa Úrad verejného zdravotníctva SR a tieto osoby budú následne prednostne testované. 

Ministerstvo vnútra navrhlo úpravy v legislatíve v oblasti územnej samosprávy, živnostenského podnikania, dokladov, evidencie vozidiel, pobytu cudzincov či priestupkov, a to s cieľom zmierniť dopad na práva obyvateľov SR počas krízového režimu orgánov štátnej správy. 

Obmedzenia, nariadenia a povinnosti

Obchody či prevádzky so službami sú od pondelka 16. marca 2020  zatvorené. Výnimku majú predajne potravín, lekárne, drogérie, novinové stánky, banky, pošty, leasingové služby, servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky, advokátske a notárske kancelárie, kľúčové služby, zberné dvory, metrový textil a galantéria, predaj a servis bicyklov, záhradníctva a záhradné techniky, stavebniny, predajne inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby a laky a niekoľko ďalších typov prevádzok- okrem nedele, kedy budú tiež zatvorené kvôli sanite a aj  preto, že zamestnanci týchto prevádzok takisto potrebujú čas na oddych.  Presnejšie informácie vrátane už skorších opatrení nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva SR

Pri vstupe do týchto prevádzok je bezpodmienečne potrebné dodržať nariadenia krízového štábu, v prípade ich porušení budú prevádzky opäť zatvorené:

 • vstup len s rúškom alebo podobnou ochranou,
 • prevádzka musí zabezpečiť dezinfekciu rúk či ochranné rukavice, ideálne oboje,
 • pri čakaní v rade je potrebné dodržať rozostup najmenej 2 metre,
 • počet osôb v prevádzke sa obmedzuje na jednu osobu na 25 štvorcových metrov plochy prevádzky.

Pri vstupe do nemocníc a veľkých prevádzok sa ľuďom bude merať teplota.

Nosenie rúšok či respirátorov, ktoré zakrývajú nos a ústa, je povinnosťou po vyjdení z domova.

 Od piatka 13. marca platia obmedzenia v medzinárodnej osobnej doprave, sú zatvorené všetky školy, škôlky, univerzity, zábavné podniky, akvaparky - viď nariadenia hlavného hygienika SR. Klientske centrá a ďalšie pracoviská MV SR fungujú v obmedzenom režime. Vzhľadom na situáciu polícia nedáva pokuty za neplatné technické a emisné kontroly, a urobila opatrenia aj na úseku súkromnej bezpečnosti.  

Sú zakázané návštevy pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach. Ministerstvo školstva vydalo zákaz všetkých výletov a exkurzií mimo územie Slovenska. Platí núdzový stav v domovoch sociálnych služieb, uzavreté sú denné stacionáre. Starším občanom, ktorí sú ochorením COVID-19 najviac ohrození, sa odporúča maximálne obmedziť kontakty, a to aj s rodinou. Vláda vyzvala samosprávy na pomoc seniorom a všetkých občanov, aby starším ľuďom pomáhali. Starší ľudia v prípade potreby nemajú váhať a požiadať o pomoc. Pre seniorov nad 65 rokov sú určené špeciálne otváracie hodinz v obchodoch, a to od 9. do 12. hodiny.

 Zákaz návštev platí aj vo väzniciach a detských domovoch. Naďalej platí zákaz organizovania športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. 

Bezplatná vlaková doprava pre študentov je  počas uzavretia škôl od 1. apríla zrušená, aby táto možnosť nezvádzala študentov na výlety, keďže počas karantény sa majú zdržiavať doma a neohrozovať zdravie iných ľudí. Ústredný krízový štáb dôrazne vyzval všetkých, najmä dôchodcov, aby hromadnú dopravu využívali naozaj len v nevyhnutnosti - v opačnom prípade sa pristúpi aj u dôchodcov k zrušeniu bezplatného cestovania.

↔ Aktuálne a overené  informácie o situácii na hraniciach nájdete na FB stránke polície.

↔ Priebežne aktualizujeme aj opatrenia pre fungovanie klientskych a kontaktných pracovísk MV SR, polícia v tomto čase upúšťa od sankcií pre vodičov pre neplatnosť dokladov a osvedčení.

Kamkoľvek idete, noste ochranné prostriedky - rúška, respirátory, rukavice. Umývajte si ruky a používajte dezifekčné prostriedky.


 Hraničné priechody

V súvislosti s hrozbou koronavírusu sa už od piatka 28. februára 2020 na medzinárodných letiskách SR vykonáva zdravotná kontrola každého pasažiera. Informovali o tom zástupcovia štátu po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR vo štvrtok 27. februára 2020. Kontroly sa vzťahujú na medzinárodné letiská v Bratislave, Poprade a v Košiciach. Prebieha na nich meranie telesnej teploty pasažierov prichádzajúcich na územie SR.

Vláda od 8. apríla do 17. apríla 2020 obnoví kontroly na hraniciach s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a Poľskou republikou.  Aktuálne informácie nájdete na FB stránke polície.

↔  Ktoré hraničné priechody sú otvorené a pre aký typ dopravy?


Prečítajte si:


Vyhnite sa klientskym centrám a využívajte e-služby, polícia upustila od sankcií za neplatné doklady či osvedčenia

Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady! Ak to nie je  naozaj nevyhnutné, nechoďte za úradníkmi, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte. Klientske a ďalšie kontaktné pracoviská MV SR fungujú v týchto dňoch len od 8. do 11. hodiny, s výnimkou stredy, keď sú k dispozícii od 13. do 16. hodiny. V samostatnom obmedzenom režime fungujú oddelenia cudzineckej polície. Aj poradne MV SR pre obete trestných činov fungujú počas mimoriadnej situácie najmä online. 

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní a nosili ochranné pomôcky!

Pripomíname, že viaceré evidenčné úkony s vozidlami je možné riešiť aj bez potreby osobnej návštevy dopravných inšpektorátoch alebo oddelení dokladov a to prostredníctvom elektronických služieb, čo môže napomôcť k zlepšeniu ochrany zdravia obyvateľstva. Rovnako je možné požiadať o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu alebo nahlásiť stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu v prípade, ak už  občan bol držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom.

Pre všetky nemocničné zariadenia platí povinnosť postarať sa o ľudí, ktorí pociťujú príznaky naznačujúce možné infikovanie

Vláda plánuje široké testovanie osôb na prítomnosť nákazy. Policajti i vojaci budú prítomní v tých zdravotných zariadeniach, kde vznikajú problémy. Štát pred každou nemocnicou, kde sa realizujú odbery, zriadi odberné miesta, kam bude možné prísť autom. Priamo odtiaľ mu spravia zdravotníci stery. Štát  zakázal vývoz potrebných liekov mimo SR. 

Na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 hygienici odpovedajú na telefonických linkách s nepretržitou 24-hodinovou prevádzkou:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Hygienici posilnili infolinky - informácie získate aj na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Aktuálne fakty a informácie týkajúce sa koronavírusu nájdete vždy na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR.

Vo všetkých regiónoch fungujú nepretržite call centrá, poskytujúce informácie týkajúce sa situácie na Slovensku, ale i odporúčania pre osoby, ktoré sa vrátili či sa chystajú do krajín, v ktorých sa koronavírus potvrdil. Rovnako je k dispozícii e-mailová adresa novykoronavirus@uvzsr.sk

Krízový štáb

Na základe uznesenia bezpečnostnej rady vlády zasadá stály krízový štáb, zaoberajúci sa opatreniami na zvládnutie možnej epidémie. Tento štáb má právo navrhnúť vláde vyhlásiť krízový stav a mimoriadnu situáciu. Krízový štáb na svojich pravidelných zasadnutiach vyhodnocuje aktuálnu situáciu a prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu občanov Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra SR a všetky kompetentné štátne orgány intenzívne pracujú na adekvátnych bezpečnostno-preventívnych a ďalších opatreniach ako vo vzťahu k obyvateľstvu tak aj k štátnym zložkám. V spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje plán zabezpečenia karantény mesta či obce v prípade vypuknutia epidémie. Od 23. marca 2020 je súčasťou krízového štábu tím odborníkov,  ktorí nepretržite vyhodnocujú informácie a koordinujú činnosť v rámci zabezpečovania rozhodnutí a prijímania opatrení, ktoré majú zamedziť šíreniu nového koronavírusu:

 • infektológ profesor Vladimír Krčméry,
 • odborník na biochémiu Robert Mistrík,
 • manažér pôsobiaci v oblasti IT a telekomunikácií Peter Škodný,
 • predseda Lekárskeho odborového združenia  Peter Visolajský.
 • odborník na marginalizované rómske komunity Peter Pollák