PROSBA KU VŠETKÝM!

 04.05.2020

PROSBA KU VŠETKÝM

V uplynulých dňoch sa konali dobrovoľné čistenia potoka od odpadkov - najmä pri nanesených bobrých hrádzach 200 m pred začiatkom dediny. Upratovali nielen obyvatelia Kolačkova, ale pridali sa aj obyvatelia Novej Ľubovne a dokonca jedna aktivistka z Nitry.
Predošlú sobotu sa vyzbieralo cca 700 kg odpadkov a včera taktiež porovnateľne veľa (76 vriec). Stovky plastových fliaš, obalov, sklenených fliaš, plastových misiek, plechoviek, atď. Strašný pohľad, ako na smetisku pri indickom slume. Mohlo by sa zdať, že je to všetko naplavené iba od Rómov, ale, bohužiaľ, nie je to iba od nich. Pod medzou pozdĺž cesty je totiž viacero hotových vriec s plechovkami, zmiešaný odpad vo vreciach, šikovne zaviazaný a hodený priamo k potoku.
Skúsme si predstaviť, že by napríklad pri prvom moste bola nejaká dedina X. Všetci z dediny X by odpadky triedili a vyvážali iba s odpadovými spoločnosťami. No stalo by sa, lebo vždy sa prihodí, že pár fliaš by predsalen pripravilo do Kolačkova. Zúrili by sme, že nám špinia dedinu. Rovnako krivo sa preto môžu pozerať na nás z Novej Ľubovne, Starej Ľubovni. My síce zhodnotíme, že veď to je od Rómov, ale to v Novej Ľubovni nikoho nezaujíma. Proste my sme z Kolačkova a my sme za to zodpovední.
Práve preto sa všetci navzájom poprosme, aby sme odpadky triedili a zbavovali sa ich iba cez vývozné smetiarske autá. To, že ich hodíme do potoka, vyvezieme nad alebo pod dedinu, alebo len hodíme za medzu za novým parkom, problém nevyriešime. Ten problém si nás neskôr nájde. Nebuďme súčasťou tohto ekoproblému, staňte sa súčasťou jeho zodpovedného riešenia.

RIEŠENIE:

Riešenia, ktoré predstavuje nevyhadzovanie odpadkov ľubovoľne, upratovanie po sebe v lese (hlavne po “živánskych a guľášoch” a bezodkladná snaha zachytávať odpadky priamo pod osadou (Iniciatíva na strane Obecného úradu). Obecný úrad vyvinie snahu, aby sa opäť nainštalovali zachytavače pod osadou, čo by problém riešilo koncepčne. Nie je to ľahké, ale nič nie je ľahké. Ale sme predsa šikovní, tú cestu si nájdeme, ako si vyčistiť okolie a nastaviť mechanizmus, ktorý bude fungovať.
Bolo by super upratať celý potok pozdĺž dediny. No je otázne, do akej miery je to koncepčne efektívne, keďže týždeň čo týždeň voda priplavuje nové a nové odpadky. Každopádne, pre toho, kto má záujem upratať maličkú časť potoka za svojim pozemkom, nech vie, že na škodu to určite nebude! A aspoň tých odpadkov bude menej. Vrecia si môže prevziať na Obecnom úrade a následne ich plné priniesť. Obec sa už o odvoz postará. Čiže ani nebude platiť za samotný vývoz.
Čiže, kto môže, prosíme, nevyhadzuj odpad, kde sa ti zachce. A kto nemôže, tak proste ho tiež nevyhadzuj, kde sa ti zachce.

Foto: https://www.kolackov.sk/index.php?id=26&ni=310


Zoznam aktualít :