DOBROVOĽNÍCI VYZBIERALI TONY ODPADU a v čistení pokračujú

 22.05.2020

Do sobotňajšieho čistenia sa zapojilo opäť viac ľudí. Venovali sa upratovaniu prevažne toku rieky Kolačkovianka.

Títo ľudia sú veľkým príkladom v tomto náročnom období, uvedomujúc si nutnosť starostlivosti o životné prostredie. Odkrojili si zo svojho voľného času, ktorý mohli stráviť aj inak, ako zbieraním či vyťahovaním množstva zapáchajúceho odpadu.

PATRÍ IM OBROVSKÝ OBDIV A VĎAKA!!!

K zberu sa pripojili aj niektorý Rómovia. Dúfame, že návyk - udržiavať čistotu vo svojom okolí im bude raz vlastný.

Obrovské poďakovanie však patrí všetkým tým, ktorí počas celého roka svojím zodpovedným prístupom odpad nielen separujú, ale dávajú ho tam, kam patrí, a nie tam, kam nepatrí.

Vďaka dobrovoľníkom sa dotaraz vyzbieralo neuveriteľných 12 950 kg odpadu.

Dňa 22.05.2020 sa obnovila i záchytná sieť v toku rieky pod osadou a v blízkom čase bude vybudovaná aj druhá sieť.

Foto: https://www.kolackov.sk/index.php?id=26&ni=310


Zoznam aktualít :