Uzávierka cesty v Jakubanoch

 13.08.2020

Z DÔVODU OMEŠKANIA DODÁVKY STAVEBNÉHO MATERIÁLU PRE ZHOTOVITEĽA (PVS, A. S.) SA TERMÍN ZAČATIA PRÁC NA ROZŠÍRENÍ KANALIZÁCIE PRESÚVA NA 24. 08. 2020 (BUD. PONDELOK).


Zoznam aktualít :