Zmena cestovných poriadkov železničnej dopravy

 24.08.2020

Návrh CP ZSR pre GVD 2020_2021 počas plánovaných stavebných prác v rámci modernizácie na sieti ŽSR

Pekný deň,
v prílohách Vám zasielame návrh Cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území Prešovského samosprávneho kraja po zapracovaní nových polôh vlakov osobnej dopravy počas plánovaných stavebných prác v rámci modernizácie na sieti ŽSR.

 S novým GVD dôjde k výraznému narušeniu prestupných väzieb medzi diaľkovými a regionálnymi vlakmi, a to najmä v 2 kľúčových prestupných uzloch v Prešovskom kraji.

 V Poprade sa dnešné cca 6-minútové prestupy smer Stará Ľubovňa (a späť) predĺžia na približne 45 minút, zatiaľ čo v Kysaku dôjde naopak k skráteniu prestupných časov na Prešov (a späť) na úroveň, kedy je prakticky nereálne očakávať spoľahlivosť týchto prestupov. Dôvodom je posun vlakov diaľkovej dopravy a to príchod/odchod do Košíc +10/-10 minút.

Informáciu s jednotlivými cestovnými poriadkami nájdete aj na:https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-psk/doprava/cestovne-poriadky/zeleznicna-doprava/

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať na poštovú adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu Sekcia marketingu
Rožňavská 1
832 72 Bratislava 3

a na e-mailovú adresu pripomienky.cp@slovakrail.sk

S pozdravom / Best regards

Mgr. Patrik Pčolka

Odbor dopravy
vedúci oddelenia integrovaného dopravného systému

tel.: 051/7081 774, mobil: +421907974443
web: www.po-kraj.sk      |    www.vucpo.sk
      _____________________________


Zoznam aktualít :