Antigénové testovanie v obci Kolačkov

 14.04.2021

Antigénové testovanie v obci Kolačkov 17.04.2021  

Odberové miesto:

  Kolačkov 156

   (Dom nádeje)

Dátum:

    17.04.2021 

      (sobota)

Doba odberov:

   13:00 – 18.00 hod.

Prestávky:

      -

Základné informácie o postupe:

·           Antigénové testovanie v obci prebehne v spolupráci so spoločnosťou DAPTI, s.r.o.

·         Pred odberom je nutné vykonať registráciu (môžete ju urobiť aj doma a to aj niektorý deň

          pred dňom odberu.

     Vykonáte ju cez uvedený link: https://e-ordinacia.sk/dapti/

ktorý Vás presmeruje priamo na registračný formulár. Po jeho vyplnení potvrďte GENEROVAŤ, následne sa Vám zobrazí QR kód, ktorý je platný len pre Vašu registráciu, tento si vytlačte, alebo uložte v mobile. Po príchode k odberovému miestu sa preukážete buď vytlačeným QR kódom, alebo QR kódom  v mobile. Ak máte QR kód, postupujete priamo k vykonaniu odberu, bez ďalšej registrácie.

Ak ste sa už pri predchádzajúcom testovaní na uvedenom linku registrovali a máte k dispozícii QR kód,  použijete tento QR kód aj pri tomto testovaní. Ak ste v registrácii uviedli e-mailovú adresu, bude Vám potvrdenie o vykonaní testu doručené na Vami uvedený e-mail. Na základe uvedeného odporúčame osobám, ktoré neuviedli e-mailovú adresu pri registrácii, aby sa nanovo registrovali a tento údaj doplnili a vytlačili, resp. uložili do mobilu nový QR kód.

Vydanie potvrdenia: Ak ste si pri registrácii zadali e-mailovú adresu, nečakáte po otestovaní za výsledkom testu, potvrdenie Vám bude zaslané e-mailom. Ak ste e-mail nezadali, čakáte za potvrdením o vykonaní testu.

Na základe uvedeného sa obraciame na mladších, resp. technicky zdatnejších členov rodiny, aby ste boli nápomocní a pomohli s touto registráciou svojim príbuzným, ktorý nemajú možnosť internetu, alebo to vykonať nevedia, čím výrazne znížite čakanie pri registrácii.

Vo výnimočnom prípade, ak Vám nemá kto pomôcť s online registráciou, prebehne Vaša registrácia priamo pri odberovom mieste, čo však pre Vás predstavuje dlhšie čakanie.

·         Upozorňujeme, že táto registrácia neslúži ako rezervácia času odberu, takže k odberu sa môžete

         dostaviť v ľubovoľnom čase v rozpätí odberovej doby

·         Riaďte sa pokynmi odberového tímu.

·         Nezabudnite si občiansky preukaz alebo preukaz poistenca!

           Registrácia – link: https://e-ordinacia.sk/dapti/


Zoznam aktualít :