Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

 08.04.2021

Riaditeľka  Základnej školy s materskou školou v Kolačkove  oznamuje, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ na školský rok 2021/2022 je naplánovaný na 7. a 8. apríla 2021. Forma a spôsob zápisu budú prispôsobené aktuálnej epidemiologickej situácii, o čom Vás budú včas informovať.

Zápis sa týka detí, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj detí, ktorým bol minulý rok odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.


Zoznam aktualít :