Začalo asistované sčítanie - dosčítavanie obyvateľov SODB 2021

 03.05.2021

DOSČÍTAVANIE OBYVATEĽOV

Rozhodnutím predsedu štatistického úradu Slovenskej republiky bolo stanovené dosčítavanie obyvateľov na zabezpečenie asistovaného sčítania pre celé územie Slovenskej republiky na obdobie od 3.5.2021 do nedele 13.6.2021.

Služby asistavaného sčítania budú poskytované povinným osobám, ktoré sa doteraz nesčítali:

  • v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta alebo bez pomoci stacionárneho asistenta
  • na mieste, kde sa povinná osoba zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania

Nesčítali ste sa sami ani s pomocou blízkej osoby?

Navšívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže.

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

PO:   14:30 - 15:30

UT:   14:30 - 15:30

ST:   15:00 - 17:00

ŠT:   14:30 - 15:30

PI:   13:00 - 14:00

Nemôžete sa dostaviť osobne na kontaktné miesto?

Požiadajte o mobilného asistenta sčítania.

Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov alebo digitálne vylúčené osoby, tieto môžu telefonicky požiadať o asistenciu mobilného asistenta. O mobilného asistenta budú mať možnosť obyvatelia požiadať telefonicky na Obecnom úrade v Kolačkove (052/43 220 33) alebo call centrum (02/20 92 49 19 a 02/ 22 11 99 99). 

Mobilný asistent navšítvi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu. Každý asistetn sa musí preukázať preukazom sčítacieho asistenta. 

Prosíme  o dodržiavanie aktuálnych protiepidemiologických opatrení.

Rozhodnutie predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky: https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/Rozhodnutie%20predsedu%20%C5%A0%C3%9A%20SR%20o%20za%C4%8Dat%C3%AD%20dos%C4%8D%C3%ADtavania.pdf


Zoznam aktualít :