MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

 06.08.2021

 V prílohe nájdete „Mimoriadne núdzové opatrenie“ ohľadom Afrického moru ošípaných a diviakov, vydané Hlavným veterinárnym lekárom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Nariadenia sa vzťahujú na užívateľov poľovných revírov, na chovateľov ošípaných (drobnochovy aj komerčné chovy), na súkromných veterinárnych lekárov.

 
Osobitne verejnosť upozorňujeme na dodržiavanie nariadení v bode č.  4 .
Africký mor ošípaných  je veľkou hrozbou pre  chovy domácich ošípaných, prípade výskytu  v ohnisku nákazy sa usmrcujú všetky domáce ošípané.


    Zoznam aktualít :