Daň z nehnuteľnosti - nahlásenie zmien, podanie daňového priznania

 25.01.2023

 Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

- predaj nehnuteľnosti,

- kúpa nehnuteľnosti,

- dedičstvo,

- darovanie,

- stavebný pozemok,

- kolaudácia stavby,

- odstránenie stavby,

- zmena užívania stavby,

- zmena charakteru pozemku

dražba.

V prípade, že ste mali v roku 2022 niektorú z uvedených zmien, podajte daňové priznanie najneskôr  31.1.2023 na oddelení daní a poplatkov obecného úradu, poštou, osobne zašlite e-mailom: podatelna@kolackov.sk: 052/4322033. 

K podaniu priložte aj platný telefonický kontakt, na ktorý vás v prípade potreby doplnenia údajov môžeme kontaktovať.


Zoznam aktualít :