Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 01.04.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starje Ľubovni ruší čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa

od 01.04.2022 od 15,00 hodiny.


Zoznam aktualít :