Oznam o vyhlásení výberového konania č. 03/2023 na pracovnú pozíciu Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo

 11.09.2023

Obec Kolačkov postupuje v súlade so smernicou č. 1/2023 o protispoločenskej činnosti.

Zoznam aktualít :