Slovenský iconEnglish icon

Kultúrne pamiatky

Krížová cesta – „kalvária“

Krátko po druhej svetovej vojne veriaci v strmom svahu pri dedine postavili kalváriu, ktorú vysvätili v roku 1950. Reliéfy sú umiestnené v jednoduchých kamenných kaplnkách. Na vrchole je poľný oltár, obnovená kamenná kaplnka, pred ktorou stoja tri drevené kríže.

Kostol sv. Michala

Rímskokatolícky kostol v dedine stojí od konca 13. storočia a je zasvätený sv. Michalovi. Neskôr bol viackrát upravovaný a prestavaný. Po roku 1787 prešiel klasicistickou úpravou. Od roku 1912 bol kostol vydláždený a vtedy dostal aj nový organ. Hlavný oltár pochádza zo 17. storočia. Vzácnosťou je aj obraz Panny Márie z roku 1716. Je zachovaný aj neskororenesančný epitaf Samuela Kolačkovského zo 17. storočia.Kostol prešiel v rokoch 2018 – 2021 komplexnou rekonštrukciou.

Kaplnky a kríže

K pamiatkam patrí KapInka sv. Jána Nepomuckého, ktorá bola postavená v roku 1829 z fundácie (100 florénov) váženého šľachtica, kapitána – JosephusCarolus Kovács de Uhrin. Vzácnosťou sú kríže z prvej polovice 19. storočia a socha sv. Terezky z roku 1941. Historickou budovou je aj fara z roku 1816. V obci sa nachádzajú 4 cintoríny.

Obyvateľov obce v minulosti postihli rôzne prírodné katastrofy (požiare, povodne, neúroda) ako aj hromadné ochorenia, akou bola aj morová epidémia v roku 1710, kedy v Kolačkove zahynulo 111 ľudí. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia bolo v obci zaznamenané masívne sťahovanie za prácou prevažne do Ameriky, Kanady a Nemecka. Na pamiatku tých, ktorí padli v prvej a druhej svetovej vojne postavili občania Kolačkova v parku pri kostole pomníky. V parku sa nachádza aj pamätník venovaný kňazovi Jozefovi Dragošovi.