Slovenský iconEnglish icon

Kultúrne pamiatky

Kostol postavený koncom 13. storočia, ktorý je zasvätený sv. Michalovi. Pôvodne kostol gotický, postavený okolo roku 1300, prestavaný a klasicisticky upravený po roku 1787, opravy boli robené aj v novších časoch. Jednoloďová stavba s obdĺžnikovým presbytériom, krytá rovným stropom. Fasáda hladká, na nároží jednoduché zošikmené oporné piliere. Na západnej strane lode pôvodne gotický vchod s kamenným ostením zo 14. storočia.

Klasicisticky upravená veža má terčíkovú podstrečnú rímsu a zvonicovú prilbu s malou kupolkou. Na jednom z oporných pilierov je neskororenesančný murovaný epitaf s erbmi z roku 1612. V roku 1912 bol vydláždený kostol a postavený nový orgán.

Hlavný oltár - z druhej tretiny 17. storočia značne obnovený a doplnený novšími sochami. Bočný oltár - uprostred pseudogotickej architektúry, neskorogotická skupina Metercie zo začiatku 16. storočia a dve maľované krídla zo začiatku 16. storočia s postavami Jána Krstiteľa a sv. Michala na vnútornej strane, sv. Ročka a Sebastiána na vonkajšej strane tabúľ. Vonkajšie strany premaľované.

Kazateľnica - klasicistická z konca 18. storočia. Obraz Panny Márie - je z roku 1716. Socha sv. Terezky - postavená v obci v roku 1941. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého - postavená v 19. storočí.

V obci sa nachádzajú štyri cintoríny - starý, nový je z roku 1810, na ktorom sa nachádza kríž z roku 1823, židovský a nový toho času užívaný z roku 1991. V roku 1829 boli postavené kríže. V roku 1946 bola realizovaná nadstavba fary, ktorá bola postavená v roku 1816. V roku 1947 bola realizovaná výstavba Kalvárie a kaplnky, vysvätené v roku 1950.