Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb

 08.07.2016

V rámci čo najlepšej spolupráce, Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb ponúka občanom svoje služby v sociálnej oblasti: sociálne poradenstvo, pomoc pri vypísaní tlačív, spolupráca zo Sociálnou poisťovňou, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, s cieľom pomôcť podporiť sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Obyvatelia môžu Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb kontaktovať osobne, alebo na adrese: Obchodná 2 064 01 stará Ľubovňa alebo telefonicky: 0903/ 463 230

Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7 8 9