Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 2017

 09.01.2017

Plán riadnych zasadaní Obecného zastupiteľstva obce

Kolačkov v roku 2017

1.               09. 01. 2017              17:00                 Zasadačka OU

2.               03. 04. 2017              17:00                 Zasadačka OU

3.               05. 06. 2017              17:00                 Zasadačka OU

4.               07. 08. 2017             17:00                  Zasadačka OU

5.               09. 10. 2017              17:00                 Zasadačka OU

6.               11. 12. 2017              17:00                 Zasadačka OU


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7 8 9