Kalvária (1947) | Krásy našej obce

V roku 1947 bola realizovaná výstavba Kalvárie a kaplnky, vysvätené v roku 1950