Slovenský iconEnglish icon

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pre požiarmi v roku 2023