Slovenský iconEnglish icon

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI V ROKU 2024

 14.03.2024

Najčastejšími príčinami vzniku požiaru v tomto období je spaľovanie organických zvyškov po jarnom upratovaní, ale hlavne vypaľovanie suchej trávy a suchých porastov, ako aj nedisciplinovanosť a neopatrnosť návštevníkov lesa pri zakladaní ohľa v prírode.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni dôrazne upozorňuje na:

  • zákaz vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobuje značné škody a dokonca smrteľné zranenia občanov,
  • zákaz používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zákaz fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným ebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Preto žiadame Vás, občania a turisti, správajte sa v lese maximálne opatrne, lebo aj taká zdanlivá maličkosť, ako je odhodená neuhasená cigareta alebo zápalka sú častou príčinou zniku požiaru.

Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode.


Zoznam aktualít: