Slovenský iconEnglish icon

Ďalší potvrdený pozitívny prípad afrického moru ošípaných

 20.04.2023

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa Vám oznamuje  ďalší potvrdený pozitívny prípad afrického moru ošípaných Štátnym veterinárnym ústavom vo Zvolene, u nájdenej uhynutej diviačice na ochorenie afrického moru ošípaných (AMO). Diviačica bola nájdená uhynutá v katastri obce Lomnička. Nálezcom uhynutej  diviačice je Poľovnícke združenie POĽANA so sídlom Nižné Ružbachy, poľovný revír POĽANA.

Informáciu Vám dávame na vedomie v rámci súboru opatrení v súvislosti s obmedzením šírenia tejto nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných, z dôvodu zvyšovania povedomia verejnosti, poľovníkov, chovateľov a všetkých  tých, ktorých sa AMO nákaza bezprostredne týka. Choroba nie je prenosná na ľudí. 

V prílohe nájdete letáky, ktoré sú určené pre chovateľov ošípaných a majú za cieľ upozorniť na nebezpečenstvo nákazy a kroky, ktoré sú žiadúce v manažmente AMO s cieľom zabránenia šírenia nákazy.


Zoznam aktualít: